DEAL #1


Inhoud pakket 1:

 • Dagelijks beeldmateriaal te downloaden van www.dakarpress.com door contractant en media;
 • Fotomateriaal mag door contractant worden gepubliceerd op eigen online c.q. social media;
 • Beeldmateriaal is klein formaat, voldoende voor perspublicaties in kranten en online media;
 • Na afloop de foto reportage digitaal in JPG bestandsformaat aangeleverd;
 • Kosten per startnummer = € 950,-

Specificaties:
Wij gaan met elkaar een media overeenkomst aan. Deze media overeenkomst beschrijft de afspraken met u, in het kader van de levering en publicatie van fotowerk, gemaakt door de leden van het Dakar Press Team (hierna te noemen DPT):

 • Wij leveren u het fotomateriaal van het startnummer, waarvoor de overeenkomst is aangegaan na afloop van de rally;
 • Genoemde prijs is voor de fotoproductie van één startnummer;
 • U heeft het recht om het fotomateriaal te publiceren op uw website c.q. social media;
 • Wij levering een selectie van foto’s van uw startnummer aan de mediapartners van DPT (overzicht op www.dakarpress.com);
 • De plicht voor DPT om de fotoreportage te produceren vervalt op het moment dat gecontracteerde deelnemer officieel de rally staakt;
 • De fotoreportage, gemaakt door DPT zijn beschermd met copyright.
 • Het fotomateriaal wordt door ons aan nieuwsmedia geleverd voor het opstellen van artikelen.
 • Wij verlenen u het recht om het fotomateriaal te gebruiken voor pers publicaties, maar het ook zelf aan de media te verstrekken ten behoeve van pers publicaties.

Alle bedragen zijn exclusief b.t.w. en dienen binnen een betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan.

Op deze overeenkomst zijn de leveringsvoorwaarden van Green Team van toepassing. Deze worden op verzoek ter hand gesteld aan contractant en zijn bovendien na te lezen op www.dakarpress.com. greeeen