DEAL #3

Inhoud van pakket 3:

 • Idem als pakket 2:
  • Dagelijks beeldmateriaal te downloaden van www.dakarpress.com door contractant en media;
  • Fotomateriaal mag door contractant worden gepubliceerd op eigen online c.q. social media;
  • Na afloop de foto reportage digitaal in JPG bestandsformaat aangeleverd;

+

 • Voor gebruik door contractant wordt het beeldmateriaal vrij van rechten geleverd;
 • Beeldmateriaal is groot formaat JPG en op verzoek tevens in RAW;
 • Publicatie fotomateriaal van minimaal drie pagina’s in Dakar Rally Jaarboek;
 • Kosten per startnummer = € 2.500,-

Specificaties:
Wij gaan met elkaar een media overeenkomst aan. Deze media overeenkomst beschrijft de afspraken met u, in het kader van de levering en publicatie van fotowerk, gemaakt door de leden van het Dakar Press Team (hierna te noemen DPT):

 • Wij leveren u het fotomateriaal van het startnummer, waarvoor de overeenkomst is aangegaan;
 • Een selectie van uw foto’s wordt door ons tijdens de rally dagelijks geplaatst op de foto server dakarpress.com;
 • U ontvangt een user account, waarmee u uw foto’s kunt downloaden van dakarpress.com;
 • Genoemde prijs is voor de fotoproductie van één startnummer;
 • Het fotomateriaal wordt aan u vrij van rechten geleverd;
 • Wij levering een selectie van foto’s van uw startnummer aan de mediapartners van DPT (overzicht op www.dakarpress.com);
 • De plicht voor DPT om de fotoreportage te produceren vervalt op het moment dat gecontracteerde deelnemer officieel de rally staakt;
 • De fotoreportage, gemaakt door DPT zijn beschermd met copyright.
 • Wij verlenen u het recht om het fotomateriaal te gebruiken voor pers publicaties, maar ook voor uw eigen marketing acties;
 • U heeft tevens het recht zelf het fotomateriaal aan de media te verstrekken ten behoeve van pers publicaties.

Alle bedragen zijn exclusief b.t.w. en dienen binnen een betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan.

Op deze overeenkomst zijn de leveringsvoorwaarden van Green Team van toepassing. Deze worden op verzoek ter hand gesteld aan contractant en zijn bovendien na te lezen op www.dakarpress.com.

greeeen